Logopædisk Forums bestyrelse

Formand

Susanne Vilstrup

 

Telefon: 2983 1211

formand@logoforum.dk

 

Næstformand, Kasserer, medlemskoordinator 

Helle Märcher

 

kasserer@logoforum.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem og Medlem af kursusudvalg

Marlene Hindkjær Hansen

 

 

 

 

marlene.h.hansen@herning.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem og Kursusansvarlig 

Telefon: 2327 0844, 2677 0487

christophersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem,

Kursuskoordinator

Jane Holm Mogensen

Telefon: 2993 6539

kurser@logoforum.dk

jamog@mariagerfjord.dk

Bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Anni Mackenhauer

Telefon 2943 8481

anni@mackenhauer.org

Hvordan arbejder bestyrelsen 

Bestyrelsen organiseres deres arbejde på grundlag af udvalgsarbejde. Udvalgenes arbejde fremlægges for den samlede bestyrelse med henblik på endelig vedtagelse.

Udvalg

Vingstedgruppen

Jane , Niels, Anni, Marlene

  • Jane, Niels, Anni, Marlene  er ansvarlig for tilrettelæggelse af indhold program og det formelle og praktiske.
  • Arbejdet koordineres med kasseren Helle som varetager tilmelding og budgetansvar.

 

Mediegruppen

Anni og Sanne

Webmaster : Anni

Redaktør:     Anni