Logopædisk Forums bestyrelse

Formand

Susanne Vilstrup

Telefon: 2983 1211

formand@logoforum.dk

 

Medlem af kursusudvalg

Mette Falk Petersen

mfalkpetersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og kursuskoordinator

Jane Holm Mogensen

Telefon: 2993 6539

kurser@logoforum.dk

jamog@mariagerfjord.dk

Næstformand, Kasserer, medlems- koordinator 

Helle Märcher

kasserer@logoforum.dk

 

 

Bestyrelsesmedlem og Kursusansvarlig 

Telefon: 2327 0844, 2677 0487

christophersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Anni Mackenhauer

Telefon 2943 8481

anni@mackenhauer.org

Bestyrelsesmedlem, Redaktør 

Karin Elmhøj Pedersen

redaktor@logoforum.dk 

kepe0808@gmail.com

Hvordan arbejderbestyrelsen :

Bestyrelsen organiseres deres arbejde på grundlag af udvalgsarbejde. Udvalgenes arbejde fremlægges for den samlede bestyrelse med henblik på endelig vedtagelse. 

 

Vingstedgruppen:

Jane , Niels, Anni, Mette (Helle)

  • Jane, Niels, Anni,  Mette  er ansvarlig for tilrettelæggelse af indhold program og det formelle og praktiske.
  • Arbejdet koordineres med kasseren Helle som varetager tilmelding og budgetansvar.

 

Mediegruppen:   Karin, Anni og Sanne

Opgavefordeling :

Webmaster : Anni

Redaktør: Karin