Logopædisk Forums bestyrelse

oktober 2021 – september 2022

Årets generalforsamling blev traditionen tro afholdt i forbindelse med Vingsted kurset. 

I år måtte vi  tage afsked med bestyrelsesmedlem Ole Wriedt som gennem mange år har været et aktivt medlem i bestyrelsen på alle måder. Ole har bl.a. varetaget væsentlige poster som  kassererposten og vores  medlemskartoteket. Mange tak til Ole for det store arbejde, han har har bidraget med og hans altid berigende og positive tilgang til diverse drøftelser i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Derudover har det været givtigt at have et bestyrelsesmedlem med så stort et kendskab til foreningens udviklingshistorik. Vi vil ønske dig god vind fremover. 

Vi siger velkomme til Mette Falk Petersen som blev valgt til bestyrelsen. Tak for at du vil være med, vi glæder os til det kommende samarbejde. 

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. 

 

Formand

Susanne Vilstrup

Telefon: 2983 1211

formand@logoforum.dk

 

Næstformand, Kasserer, medlems- koordinator 

Helle Märcher

kasserer@logoforum.dk

 

 

Medlem af kursusudvalg

Mette Falk Petersen

mfalkpetersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og kursuskoordinator

Jane Holm Mogensen

Telefon: 2993 6539

kurser@logoforum.dk

jamog@mariagerfjord.dk

Bestyrelsesmedlem og Kursusansvarlig 

Telefon: 2327 0844, 2677 0487

christophersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Anni Mackenhauer

Telefon 2943 8481

anni@mackenhauer.org

Bestyrelsesmedlem, Redaktør 

Karin Elmhøj Pedersen

kepe0808@gmail.com

Hvordan arbejderbestyrelsen :

Bestyrelsen organiseres deres arbejde på grundlag af udvalgsarbejde. Udvalgenes arbejde fremlægges for den samlede bestyrelse med henblik på endelig vedtagelse. 

 

Vingstedgruppen:

Jane , Niels, Anni, Mette (Helle)

  • Jane, Niels, Anni,  Mette  er ansvarlig for tilrettelæggelse af indhold program og det formelle og praktiske. 
  • Arbejdet koordineres med kasseren Helle som varetager tilmelding og budgetansvar. 

 

Mediegruppen:   Karin, Anni og Sanne

Opgavefordeling :

Webmaster : Anni 

Redaktør :Karin