Logopædisk Forums bestyrelse

oktober 2020 – september 2021

Årets generalforsamling blev på mange måder meget anderledes end generalforsamlingerne nogensinde har været i foreningens mangeårige virke. Den blev for første gang afholdt virtuelt pga den igangværende corona pandemi. Det lykkedes at afholde generalforsamlingen, men bestyrelsen håber på ingen måde, at det er noget, der ligger til gentagelse fremadrettet. Formelt blev generalforsamlingen afviklet – det må være det bedste, vi kan sige om det, men vi manglede meget, at der var den sædvanlige summen og mulighed for at snakke emner igennem med medlemmerne og derigennem få nogle rettesnore i forhold til det kommende års bestyrelsesarbejde.

Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, er I altid velkomne til at kontakte bestyrelsen. 

 

Formand

Susanne Vilstrup

Telefon: 2983 1211

formand@logoforum.dk

 

Næstformand

Helle Märcher

Telefon: 2136 7659

helle@maercher.dk 

 

 

 

 

Kasserer og medlemskoordinator

Ole Wriedt

Telefon: 5194 0692

kasserer@logoforum.dk

Bestyrelsesmedlem og kursuskoordinator

Jane Holm Mogensen

Telefon: 2993 6539

kurser@logoforum.dk

jamog@mariagerfjord.dk

Bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Niels Christophersen

Telefon: 2327 0844, 2677 0487

christophersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Karin Elmhøj Pedersen

kepe0808@gmail.com

Bestyrelsesmedlem og kursusansvarlig

Anni Mackenhaver

Telefon 2943 8481

anni@mackenhaver.org

Grupper under bestyrelsen:

 

Vingstedgruppen: Jane, Niels, Anni, Ole

 

Mediegruppen:   Karin, Anni og Sanne

Opgavefordeling :

Webmaster : Anni 

Redaktør :Karin