2 Talehørekonsulenter til PPR i Børne- Ungerådgivningscentret Høje -Taastrup Kommune

Vi opslår 2 fuldtidsstillinger til besættelse den 1.marts 2021.
Vi glæder os til at invitere jer ind i et fællesskab med arbejdsglæde og høj faglighed.
Vi har fokus på børn og deres deltagelsesmuligheder i fællesskaber samt kvaliteten i både den forebyggende konsultative understøttelse og den specialiserede logopædiske indsats.

Vi tilbyder jer
Et spændende og alsidigt job med rig mulighed for at tænke, planlægge og handle selvstændigt og udviklingsorienteret.
Et godt kollegialt fællesskab og – miljø med mulighed for faglig videndeling.
En organisation, der vægter høj faglighed og dialog i et tværfagligt, koordineret og helhedstænkende samarbejde om opgaveløsninger.
Ledersparring, mentorordning, kollegavejledning og kollegial supervision.

Stillingen