Årsskrifter 

Hvert år  vil Logopædisk Forum på baggrund af de oplæg, der er blevet præsenteret  på Vingsted udgive et årsskrift, hvor det bliver muligt  via artikler at genbesøge de logopædiske temaer, der har været præsenteret.

Du kan tilgå årsskrifterne her: