Logopædisk Forum

• varetager dine interesser i det tværfaglige Samråd

• holder årligt efteruddannelseskursus på Vingsted Hotel – og Konferencecenter 

• informerer dig om aktuelle emner i regelmæssige nyhedsmails

• sikrer dig faglig opdatering gennem interessante artikler og den logopædiske database  

• tilbyder dig gratis medlemskurser på Sjælland, Fyn og Jylland

• repræsenterer dig og kæmper for dine ansættelsesforhold i Danmarks Lærerforenings Hovedstyrelse

• afholder Faglig Café med både fagligt og socialt indhold rundt om i landet• skaber rammen om et logopædisk fagfællesskab og yder fagpolitisk rådgivning 

• giver dig skattefordele i kraft af dit medlemskontigent

• holder dig opdateret på Facebook og på hjemmesiden logoforum.dk

• Inviterer dig til at bruge din indflydelse ved generalforsamling og i bestyrelsesarbejdet