Logopædisk Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Logopædisk
Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Årsskrift 2021 – læs artikler fra oplægsholdere i Vingsted 2021

Årsskrift 2021  – 

Vingsted 2023

 

Glæd dig program for Vingsted 2023 fra 20-22 september 2023 udkommer snart.

Traditionen tro sættes der fokus på logopædien fra forskellige vinkler. Sprog skal forståes både udefra og indefra. Vi vil gerne stille skarp på sproget set indefra – de underliggende sproglige processer som grundlag for såvel sprogforståelse og sprogproduktion.

Temaet for kurset er: De underliggende sproglige processer belyst ud fra begreberne DLD, Verbal dyspraksi, Fonologi, stemmeføring samt det neuropsykologisk perspektiv på sprog. Og fokusere på konkrete praksisformer, der styrker og udvikler sprog.

Vi glæder os til at præsentere programmet så hold øje med hjemmesiden.

 

 

Medlemskursus tilmelding

Der er åben for tilmelding til de to gratis medlemskurser, der kommer i foråret.

Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole 

Selektiv mutisme set i et tværfagligt lys 

 

Elektronisk tilmelding-se kursusopslag på siden . Her kan du vælge, hvor  i landet du gerne vil deltage. Der er  særskildt timelding af  psykolog eller tværfaglig kollega jvn. kursusopslag.

Tilmelding sker efter “først til mølle” princippet . Tilmeldingen lukker omkring en uge før kursusdagen.

 

Vel mødt til en faglig temaeftermiddag 

Aktuelle

Medlemskurser

Lige nu har vi fornøjelsen at udbyde to spændende medlemskurser

Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole

Gratis kurser for medlemmer

 Selektiv mutisme set i et   tværfagligt lys

Gratis kurser for medlemmer

Løbsk Tale i relation til stammen

Fælles kurser for flere foreninger

Fagligt nyt

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Et år er ved at rinde ud, det er tid for det sidste nyhedsbrev fra Logopædisk Forum. I dette nyhedsbrev vil vi se tilbage og frem.                  ...

læs mere

Klummen

Julehilsen Logopædisk Forum

  Julehilsen fra Logopædisk Forum v/ forkvinde Sanne Weisbjerg Vilstrup Når denne julehilsen rammer jeres postkasse, har årets hjul igen drejet...

læs mere

Nyt fra bestyrelsen

Samrådet 

Skaf et nyt medlem til foreningen

Vi kan se på vores medlemsinformationer, at vi som altid har mange medlemmer, som indenfor få år er i enten efterløns- eller pensionsalderen, og at nye generationer stille og roligt overtager. Sådan har det stort set altid været, og det er der er som sådan ikke et problem i, men vi vælger alligevel at råbe vagt i gevær en smule mere end vi hele tiden har gjort, for det er her vigtigt, at vi får gjort opmærksom på medlemskab af Logopædisk Forum.

Har du lejlighed til at snakke med en kollega om de fordele, der er ved et medlemskab, gør du noget godt for medlemmet og for foreningen.

Bestyrelsens medlemmer

Du kan her se og læse lidt om bestyrelsens nuværende medlemmer og deres funktioner i bestyrelsen. Og er du nysgerrig, er der også et billede af dem.

Det specialpædagogiske samråd

Foreningen indgår i det specialpædagogiske samråd på linje med Pædagogiske Psykologer, Specialpædagogisk Forening og Landsforeningen af Læselærere.
Læs mere her om hvad de laver og hvordan det påvirker din hverdag.

Gratis kurser for medlemmer af foreningen.

Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde 2 to kurser , som er gratis for foreningens medlemmer. Se mere andetsteds på denne side.

Hvorfor være medlem af  medlem af Logopædisk Forum?

Favorable medlemsfordele som

Logopædisk Forum

  • Holder årligt efteruddannelseskursus på Vingsted Konferencecenter.
  • Tilbyder dig gratis medlemskurser flere steder landet over
  • Repræsenterer dig og kæmper for dine ansættelsesforhold i Danmarks Lærerforening.

Logopædisk Forum fokuserer på den logopædiske profession.

Kommende arrangementer

Efteruddannelse på Vingsted

Læs mere om efteruddannelsen, program, pris,  tilmelding og praktiske oplysninger.

For medlemmer af foreningen

Læs her om gratis kursus, kursusindhold, kursustid, tilmelding, kursussteder og andre praktiske arrangementer i forbindelse med