Logopædisk Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Logopædisk
Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Nyheder fra logopædisk forum

Nyhedsbrev

Nyhedsmail juni 2024

 Medlemskursus Vi har lyst til at dele med jer at der til de tværfaglige medlemskurser i kommende uge, ”DLD for logopæder og psykologer”, er...

læs mere

Fra bestyrelsen

Fagligt input

Har du set Årsskrift 2023

Der er tre artikler to med fokus på DLD samt en artikel om logopædisk intervention af stemmeproblemer hos børn. Du finder Årsskrift 2023 under...

læs mere

Kursusopslag fra logopædisk forum

Gratis Medlemskursus Juni 2024

Kurset for logopæder og psykologer 

    DLD for logopæder og psykologer

          Hvornår – Hvor – Hvordan

                samarbejder vi?

Var rigtig godt besøgt omkring 180 kursister fra hele landet deltog i kurset.  Kursets teoretiske oplæg dannede grundlag for en god debat. Omkring betydningen af et tværfagligt samarbejde mellem logopæd og psykolog i forbindelse med DLD.

DLD er en logopædisk diagnose som med sin komorbiditet til andre diagnoser har overlap i symptomer for andre diagnoser,  hvilket kan gør det svært at vurdere om, der skal stilles en eller flere diagnoser.

Interessen for kurset tilkendegiver, at der aktuelt er stor bevågenhed på DLD – hvilket medfører et styrket fokus på sprogets betydning for:

          Udvikling -Trivsel – Deltagelse

i såvel dagtilbud som skole.

 

 

Vingsted 2024 – program og tilmelding

 

Interessen for deltagelse på Vingsted 2024 har været overvældende. Aktuelt er vi tæt på at melde fuld hus. Ved tilmelding gælder først til mølle princippet til de sidste pladser.

Programmet for årets efteruddannelseskursus:

Vingsted 2024  program og tilmelding  HER

Glæd dig programmet i år vil have fokus på Logopædens rolle i forhold til  at implementere og styrke den sproglige dimension  i didaktikken i såvel dagtilbud og skole.

Tema for kurset er:

Logopædens rolle 

Dagtilbud – Overgange – Skole 

Vi glæder os til at se dig

Fagligt Nyt 

DLD er i fokus

I efteråret 2023  var der et  kursusforløb  om DLD  fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Et viertuelt forløb med videoer med bl.a oplæg af Rikke Vang og konsulenter fra Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder.  Der vil primo 2024 komme et link på emu.dk  til en hjemmeside, hvor der kan hentes viden og materialer fra dette temaforløb.

På det faglige netværk PPR er der udgivet en artikel, hvor logopæder beretter om undervisning af børn/unge med DLD. PPR (folkeskolen.dk)

 

 

 

Samarbejde med forældre om sproglig udvikling

På temaforløbet   ”Samarbejde med forældre om sproglig udvikling og forebyggelse af læsevanskeligheder”, som blev udbudt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og afviklet i august, september og oktober.

Er der som opfølgning lavet en video om materialerne, og hvordan de kan anvendes. I kan se videoen på denne side: https://emu.dk/grundskole/forskning-og-viden/sproglig-forstaaelse/samarbejde-med-foraeldre-om-sproglig-udvikling

Faglige netværk – PPR Blog

På de faglige netværk under Folkeskolen.dk bliver der delt alt fra faglig viden, erfaringer og holdninger til den seneste nye forskning og anmeldelser af læremidler.

Ved du, at du på det faglige netværk PPR kan følge en spændende debat om PPRs virke ind i folkeskolen.

Skal vi have den logopædiske tilgang og funktion på dagsordnen?

Alle  har mulighed for at skrive et indlæg på bloggen. Så har du noget på hjertet som kan igangsætte en debat, styrke viden om logopædiens form og virke eller være oplysende for andre  – Så tøv ikke  – vær med i debatten.

For mere information:

PPR (folkeskolen.dk)

Jeg vil gerne deltage med et indlæg:

Send dit indlæg til debat@folkeskolen.dk

 

Boganmeldelse af bogen

Stammen og Løbsk Tale

Det er en forskningsbaseret grundbog som henvender sig til logopæder og andre professionelle. Hensigten er, at bogen teoretisk  skal dække såvel i bredde og dybde samt pege på forskellige muligheder for behandlingsindsatser.

Læs anmeldelse af bogen.  HER

Opslagstavlen-et tilbageblik

  Logopædisk Forums Materialefond

Gratis Materiale

Logopædisk Forums materialefond har bevilget  fondsmidler til at få adgang til en billedebase i forbindelse med at producere billedemateriale  til Vejle Kommunes DLD pakker. Billedematerialet er produceret  med hjælp fra PPR Aalborg.

Vejle Kommune præsenterede deres  DLD pakker på Vingsted 2023 . Materialet er tiltænkt en indsats på fællesskabsniveau.

DLD pakkerne indeholder vejledninger og  materiale. Materialet er gratis og tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside  – Læs mere her  DLD pakker 

Det er en vind -vind situation, når et koordineret samarbejde på tværs af kommuner  medfører et konkret materiale tilgængeligt for alle.

 

Vingsted 2023

Logopædisk Årskursus

Viden – Praksis – Fællesskab

Programmet for årskurset 2023 havde fokus på de underliggende sproglige processer i forhold til sprogproduktion og sprogforståelse. Det blev  bl.a belyst ud fra begreberne DLD, Verbal dyspraksi, Fonologi, Neuropsykologi, Stemmedannelse.

Derudover blev der præsenteret to oplæg som begge  fremlagde konkrete praksisformer  fra den  logopædiske dagligdag.

Logopædisk Forums Årsskrift

Genbesøg viden formidlet på Vingsted

 

Logopædisk Forum vil gerne via udgivelse af  et årsskrift med artikler skrevet af  oplægsholder fra årskurset  på Vingsted være med til at styrke den logopædiske viden og praksis. Du kan finde de logopædiske årsskrifter i menuen. 

 

 

Fælles Kursus

Stammen for hos skolebørn fra 12 år til udskoling

                                  Afviklet 

Logopædisk Forum udbød i samarbejde med Stammeforeningen og andre et kursus indenfor det logopædiske fagfelt stammen hos de større skolebørn.

 

 

Forårets medlemskurser

2023

Afviklet

Gratis for medlemmer

Tema-Logopædi-Fokus

 

Traditionen tro har der i foråret 2023 været to gratis  medlemskurser .

De logopædiske temaer i 2023 var :

  • Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole
  • Selektiv mutisme set i et tværfagligt lys

 

Vingsted

Foreningens store efteruddannelseskursus. Varer tre dage. Flere oplægsholdere. Festmiddag og generalforsamling.

Gratis kurser

Kom på kursus med andre medlemmer af Logopædisk Forum.

Fælles kurser

Arrangeret af flere foreninger i fællesskab og derfor et tilbud til medlemmer fra flere foreninger.