Logopædisk Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Logopædisk
Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Nyheder fra logopædisk forum

Nyhedsbrev

Nyhedsbrev februar 2023

Hermed lige en ultrakort nyhedsmail med senest nyt om Vingsted 2023 og gratis medlemskurser. Vingsted 2023 Nu er programmet til Vingsted 2023 på...

læs mere

Fra bestyrelsen

Generalforsamling 2022 Referat

Der blev traditionen tro afviklet generalforsamling i Logopædisk Forum på Vingsted 2022 . Her skete der udskiftning i bestyrelsen. To forlod...

læs mere

Fagligt input

Vingsted 2023

Logopædisk Årskursus

Viden – Praksis – Fællesskab

Det er med stor fornøjelse, at vi nu kan præsentere programmmet  for Vingsted 2023.

Der vil i år være fokus  på de underliggende sproglige processer i forhold til sprogproduktion og sprogforståelse belyst ud fra begreberne DLD, Verbal dyspraksi, Fonologi, Neuropsykologi, Stemmedannelse.

Såvel teoretiske som praktiske oplæg vil belyse det logopædiske fagfelt.

Årsskrift

Genbesøg viden formidlet på Vingsted

Fælles kursus

Løbsk Tale i relation til stammen

Igen i år  udbyder Logopædisk Forum i samarbejde med Stammeforeingen og andre et kursus indenfor det logopædiske fagfelt stammen og løbsk tale.

Mere information:

Fælles kurser for flere foreninger

Forårets medlemskurser

Gratis for medlemmer

Tema-Logopædi-Fokus

Der er åben for tilmelding til de to gratis medlemskurser, der kommer i foråret.

  • Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole
  • Selektiv mutisme set i et tværfagligt lys

Tilmelding sker efter “først til mølle” princippet.

Tilmeldingen lukker omkring en uge før kursusdagen.

Vel mødt til en faglig temaeftermiddag

Vingsted

Foreningens store efteruddannelseskursus. Varer tre dage. Flere oplægsholdere. Festmiddag og generalforsamling.

Gratis kurser

Kom på kursus med andre medlemmer af Logopædisk Forum.

Fælles kurser

Arrangeret af flere foreninger i fællesskab og derfor et tilbud til medlemmer fra flere foreninger.