Logopædisk Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Logopædisk
Forum

Fagligt forum for os, der arbejder med kommunikation, sprog og tale

Nyheder fra logopædisk forum

Nyhedsbrev

Fra bestyrelsen

Fagligt input

Nye Vinde blæser

De to foreninger Logopædisk Forum og Audiologopædisk Forening indledte i dag 07.10 2023  en spændende drøftelse og  proces frem imod etablering af en fælles ny audiologopædisk forening.  En gode og spændende drøftelse  med blik for et godt fremtidigt fagligt fællesskab.

Logopædisk Årskursus Vingsted

 

Vingsted 2023 siger tak for et spændende og inspirerende kursus.

Vi forventer, at Årsskrift Vingsted  2023 udkommer ultimo 2023

Vingsted 2024 er i perioden 18-20 september 2024.

Så snart programmet for 2024 er klar – udkommer det på hjemmesiden

Opslagstavle

  Logopædisk Forums Materialefond

Gratis Materiale

Logopædisk Forums materialefond har bevilget  fondsmidler til at få adgang til en billedebase i forbindelse med at producere billedemateriale  til Vejle Kommunes DLD pakker. Billedematerialet er produceret  med hjælp fra PPR Aalborg.

Vejle Kommune præsenterede deres  DLD pakker på Vingsted 2023 . Materialet er tiltænkt en indsats på fællesskabsniveau.

DLD pakkerne indeholder vejledninger og  materiale. Materialet er gratis og tilgængeligt på Vejle Kommunes hjemmeside  – Læs mere her  DLD pakker 

Det er en vind -vind situation, når et koordineret samarbejde på tværs af kommuner  medfører et konkret materiale tilgængeligt for alle.

 

Vingsted 2023

Logopædisk Årskursus

Viden – Praksis – Fællesskab

Programmet for årskurset 2023 havde fokus på de underliggende sproglige processer i forhold til sprogproduktion og sprogforståelse. Det blev  bl.a belyst ud fra begreberne DLD, Verbal dyspraksi, Fonologi, Neuropsykologi, Stemmedannelse.

Derudover blev der præsenteret to oplæg som begge  fremlagde konkrete praksisformer  fra den  logopædiske dagligdag.

Logopædisk Forums Årsskrift

Genbesøg viden formidlet på Vingsted

 

Logopædisk Forum vil gerne via udgivelse af  et årsskrift med artikler skrevet af  oplægsholder fra årskurset  på Vingsted være med til at styrke den logopædiske viden og praksis. Du kan finde de logopædiske årsskrifter i menuen. 

 

 

Fælles Kursus

Stammen for hos skolebørn fra 12 år til udskoling

Logopædisk Forum udbyder i samarbejde med Stammeforeningen og andre et kursus indenfor det logopædiske fagfelt stammen hos de større skolebørn.

Læs mere  Indbydelse med tid og sted 

 

 

Forårets medlemskurser

2023

Afviklet

Gratis for medlemmer

Tema-Logopædi-Fokus

 

Traditionen tro har der i foråret 2023 været to gratis  medlemskurser .

De logopædiske temaer i 2023 var :

  • Gode sprogmiljøer i dagtilbud og skole
  • Selektiv mutisme set i et tværfagligt lys

 

Vingsted

Foreningens store efteruddannelseskursus. Varer tre dage. Flere oplægsholdere. Festmiddag og generalforsamling.

Gratis kurser

Kom på kursus med andre medlemmer af Logopædisk Forum.

Fælles kurser

Arrangeret af flere foreninger i fællesskab og derfor et tilbud til medlemmer fra flere foreninger.